Palliativ vård

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Genom utbildningsplattformen Palliationsakademin.se erbjuder vi den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare, det tryckta utbildningsmaterialet Palliationspraktikan, samt ett informationshäfte till närstående om vård i livets slutskede ”Till dig som är närstående”. Det sistnämnda har översatts till 19 språk.

Gå direkt till Palliationsakademin!

Palliation ABC lanserades i februari 2018 och är nu den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård. Cirka 23 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 16 000 personer har påbörjat utbildningen. Se i kartan nedan hur många som har gått utbildningen i respektive län. Vill du veta hur många som gått utbildningen i din kommun? Mejla info@betaniastiftelsen.nu.

Gå direkt till Palliation ABC!

Tillsammans med Bräcke diakoni tar Betaniastiftelsen fram Palliation ABC-certifiering – en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas under 2019-2020 och kommer erbjudas andra vårdenheter från hösten 2021.