Palliativ vård

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Plattformen Palliationsakademin.se erbjuder den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare, tryckt utbildningsmaterial samt ett informationshäfte till närstående om vård i livets slutskede ”Till dig som är närstående”.

Palliation ABC lanserades i februari 2018 och är nu den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård. Över 11 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 9 000 personer har påbörjat utbildningen men ännu inte slutfört den. Vård- och omsorgspersonal över hela Sverige har gått utbildningen – se kartan nedan i vilka regioner som har satsat på palliativ vård och gått Betaniastiftelsens utbildning.

Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade på Palliationsakademin.se

På Palliationsakademin  hittar du:

  • Palliation ABC – Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård.
  • Palliationspraktikan – en bok i tre delar som kompletterar Palliation ABC.
  • Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” – ett informationshäfte till dig som är närstående till någon som får palliativ vård i livets slutskede. Beställ här för 20 kronor.
  • Videoföreläsningar och poddar.

Gå direkt till beställning av Palliationspraktikan.

Lyssna på Palliationspodden här.