Palliativ vård

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Plattformen Palliationsakademin.se erbjuder den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare, tryckt utbildningsmaterial samt ett informationshäfte till närstående om vård i livets slutskede ”Till dig som är närstående”.

Palliation ABC lanserades i februari i år och sedan dess har över 4 000 människor avslutat utbildningen, nära 8 000 har påbörjat den. Vård- och omsorgspersonal över hela Sverige har gått utbildningen – se i kartorna nedan vilka regioner som har satsat på palliativ vård och gått Betaniastiftelsens utbildning.

Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade på Palliationsakademin.se

På Palliationsakademin  hittar du:

  • Palliation ABC – Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård.
  • Palliationspraktikan – en bok i tre delar som kompletterar Palliation ABC.
  • Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” – ett informationshäfte till dig som är närstående till någon som får palliativ vård i livets slutskede. Beställ här för tio kronor.
  • Videoföreläsningar och poddar.

Gå direkt till beställning av Palliationspraktikan.

Lyssna på Palliationspodden här.