Palliativ vård

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede. Betaniastiftelsen utbildar personal inom vård och omsorg i palliativ vård. Plattformen Palliationsakademin.se erbjuder den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC (som rekommenderas av Socialstyrelsens kunskapsguide), videoföreläsningar, poddavsnitt, utbildningsdagar med nationellt erkända föreläsare, tryckt utbildningsmaterial samt ett informationshäfte till närstående om vård i livets slutskede ”Till dig som är närstående”.

Palliation ABC lanserades i februari 2018 och är nu den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård. Cirka 14 000 personer har avslutat utbildningen och ytterligare 10 000 personer har påbörjat utbildningen.

pa-big

Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade på Palliationsakademin.se

På Palliationsakademin  hittar du:

  • Palliation ABC – Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård.
  • Palliationspraktikan – en bok i två delar som kompletterar Palliation ABC.
  • Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” – ett informationshäfte till dig som är närstående till någon som får palliativ vård i livets slutskede. Häftet finns nu översatt till engelska, finska och arabiska. Under 2020 kommer ytterligare 13 översättningar. Beställ här för 20 kronor.
  • Videoföreläsningar och poddar.

Gå direkt till beställning av Palliationspraktikan.

Lyssna på Palliationspodden här.