Kriskommunikation

Idag finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer i kriser och katastrofer – blåljuspersonal, personal inom hälso- och sjukvården, social-tjänsten, skolan, trossamfunden, frivilligorganisationerna m.fl. I höst erbjuds en grundkurs i

Att förstå och möta människor i kris

15 hp Grundkurs på Teologiska högskolan Stockholm.

(Sista ansökningsdag var den 18 april 2017.)

Kursen ger grunderna för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofer – alltifrån masskadesituationer då många drabbas till personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper.

Kursen utgår från ett tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt perspektiv, som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Krisens olika delar – fysiska, psykiska, sociala och existentiella – belyses av ledande expertis i form av gästföreläsare.

Kursen vänder sig till personer, som i sina olika professioner har ett gemensamt uppdrag att förstå och möta människor i kris, där var och en har eget ansvar och eget ansvarsområde.

Kursledning: Anders Andersson, direktor, Betaniastiftelsen, Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, Annika Hedelin, sakkunnig, f.d. beredskapschef och Cecilia Melder, teol. dr, examinator, Teologiska högskolan Stockholm.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier

För mer information: Studierektor Marianne Källberg, studierektor@ths.se, 08-564 357 03 eller teol. dr Cecilia Melder, cecilia.melder@ths.se

Undervisningstillfällen: 7–8/9, 12–13/10, 9–10/11 2017 och 10–12/1 2018.

Ansökningar inkomna före 18 april antas enligt särskild kvotering, då vi eftersträvar en tvärprofessionell grupp under utbildningen. Ansökan görs via antagning.se.