Kriskommunikation

Idag finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer i kriser och katastrofer – blåljuspersonal, personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, trossamfund, frivilligorganisationer m fl.

Under 2018 ser Betaniastiftelsen över sina insatser inom Kriskommunikation för att dels möta aktuella behov och nationella kunskapskrav, dels identifiera relevanta utbildningsplatser.

Betaniastiftelsen har under ett antal år erbjudit högskolekursen Att förstå och möta människor i kris (15 poäng) först vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), sedan vid Enskilda Högskolan i Stockholm.

Kursen har givit grunder för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofer – alltifrån masskadesituationer då många drabbas, till personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper.

Kursen har utgått från ett tvärprofessionellt, tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Krisens olika delar – fysiska, psykiska, sociala och existentiella – har belysts av ledande expertis i form av gästföreläsare.

Kursen har vänt sig till personer som i sina olika professioner har ett gemensamt uppdrag att förstå och möta människor i kris, där var och en har eget ansvar och eget ansvarsområde.