Stödboende

2018-10-24

Piteås stödboenden satsar på digital kultur

Samtliga stödboenden i Piteå ska nu få wifi och samtidigt satsar kommunen 25 000 kronor för att tillgängliggöra digital musik, teater och konst genom Kulturarenan – en samlingsplats för kultur, som drivs av Betaniastiftelsen.

– Alla som älskar kultur ska få uppleva kultur, säger boendehandledaren Olov Engberg.

Teknikstrul på ett stödboende blev en ögonöppnare för Piteå kommun. Nu har kommunen beslutat att alla stödboenden ska få wifi och att 22 000 kronor ska läggas på personalstyrka som kan använda Kultarenan tillsammans med boende. Ytterligare 3 000 läggs på dryck och fika för att förgylla den digitala upplevelsen. Tanken är också att det ska finnas en kulturansvarig på varje gruppboende.

– Vi vill göra det så bra som möjligt för de människor som redan är födda med ett problem. De ska få uppleva samma saker som vi upplever, säger Olov Enberg.

Piteås satsning på digital kultur slutar inte där. Kommunen har också gjort en EU-ansökan och fått cirka 1,5 miljoner kronor för att investera i ny teknik som större tv-apparater och bättre ljud.

 

”Inspirera till att besöka ett kulturhus”

Olov Enberg åker tillsammans med kollegan Karin Rönnlund under hösten ut till stadens stödboenden för att spela en konsert eller föreställning från Kulturarenan. Tanken är att inspirera ungdomar till att själva söka sin digitala musik- eller konstupplevelse, samt att inspirera personalen till att använda Kulturarenan som en aktivitet för de boende.

– Det är inte alla som tycker om att vara i stor grupp. Då blir Kulturarenan ett bra komplement till andra kulturbesök, här kan man ta del av konst och musik i mindre grupper och i hemmiljö, säger Olov Enberg.

– Att varje boende nu får wifi möjliggör att det här kan leva vidare och att de boende kan ta del av Kulturarenans utbud hela tiden. Så att det inte bara blir en engångsgrej, säger Karin Rönnlund.

De båda besöker ofta Studio Acusticum och andra kulturarrangemang med barn och ungdomar boendes vid stadens gruppboenden.

– De är så oroliga nu på boendena att de inte ska få besöka Studio Acusticum. Men det är ju tvärtom. Det här blir ett komplement till det fysiska kulturbesöket, säger Olov Enberg.

– Det kan också inspirera till att besöka ett kulturhus, om man har fått börja i hemmet och i en mindre grupp, fortsätter Karin Rönnlund.

En förlängning av konsertscenen

Studio Acusticum och Betaniastiftelsen lanserade Kulturarenan 2017 med syftet att tillgängliggöra kultur för människor som inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten bygger på ett treårigt utvecklingsprojekt om ökad tillgång till kultur i vårdmiljöer genom digital förmedling.

– En grundtanke med Kulturarenan att ge ökad tillgång och närvaro av kultur i människors liv. Sen om man tar del av den via Kulturarenan eller i ett konserthus – det spelar mindre roll. Men kan Kulturarenan uppmuntra till kulturupplevelser så är det fantastiskt, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen som driver Kulturarenan.

Även Studio Acusticum ser positivt på satsningen av digital kultur.

– För oss blir Kulturarenan och vår egen play-kanal som en förlängning av konsertscenen. Det handlar inte om att nå ut till de breda massorna, utan att nå den där enskilda individen, det är vad som betyder någonting, säger Roger Norén konserthuschef på Studio Acusticum.

Foto: Anna Tärnhuvud