Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2021-03-04

Personcentrerad vård med hjälp av digital teknik

Via ny digital teknik ska den enskilda levnadsberättelsen tillgängliggöras i det dagliga vård- och omsorgsarbetet.

Nu beviljas projektet ”Levande berättelser” 5,4 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse.

Livsberättelser är samlad information om en person, allt ifrån dennes historia till preferenser och vanor. Att få fatt på en människas livsberättelse är ett viktigt verktyg för vård- och omsorgspersonal att se bortom diagnoser och funktionsnedsättningar, samt kunna erbjuda personcentrerad vård. Problemet är att berättelserna ofta ligger ”gömda” i journalsystem och inte är tillgängliga i det dagliga arbetet. De är också tidskrävande att hämta in vilket medför risk att de prioriteras bort samt att de inte uppdateras när personen med tiden förändras.

– Genom livsberättelser får äldre ett verktyg att förmedla sin identitet, samtidigt som personalen möjlighet att se hela människan bortom eventuella kognitiva begränsningar, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

I projektet ”Levande berättelser”, ett samarbete mellan forskningsinstitutet RISE, Betaniastiftelsen, Aging 2.0, Piteå kommun, Kalix Visningsrum och Minnity, utforskas innovativa och inkluderande sätt att skapa och gestalta livsberättelser som tar sinnesupplevelsen och användarnas behov och kontext i beaktning.

Syftet är att göra livsberättelsen mer levande och tillgänglig samt att bidra till upplevelser som kan väcka minnen, inspirera till aktiviteter samt nya samtal för den äldre – och i förlängningen även andra målgrupper – med såväl personal och närstående.