Foto: Anna Tärnhuvud och Ken Howard/The Metropolitan Opera

2021-10-21

Patienter ska få ta del av opera från The Metropolitan Opera

I ett unikt forskningsprojekt kommer verksamheter som bedriver vård i hemmet i Västra Götaland och Norrbotten kunna erbjuda opera i världsklass till de vårdtagare som är intresserade. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång i hemmet för välbefinnande och existentiell hälsa.

Bakom projektet ”Kultur i Nära vård” står Göteborgs universitet, Betaniastiftelsen och Studio Acusticum. Projektet stöds av Kempestiftelserna.

– Kulturtillgång är en mänsklig rättighet och ny svensk forskning visar att konsertupplevelser, även digitala, bidrar till livskvalitet och välbefinnande för personer som vårdas på boende. I framtiden kommer fler att vårdas i hemmet och vi vill undersöka hur digital kulturtillgång påverkar just dom här personerna, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Nu efterlyser projektet enheter som erbjuder vård i hemmet och som vill medverka i denna forskning.

– Vi vet att det finns en koppling mellan kulturupplevelser, hälsa och välbefinnande, därför är det angeläget att studera kulturens möjligheter som värdeskapare inom vård och omsorg, säger Helle Wik, professor på Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

Deltagarna i projektet får fri tillgång till The Metropolitan Operas föreställningar via dator, surfplatta eller mobil under en period och kommer därefter att intervjuas om sina erfarenheter.

– Den digitala tekniken ger oss inte bara möjligheter att nå ut vitt och brett, den ger oss framför allt möjlighet att nå ut specifikt och träffsäkert. Det känns viktigt att vara med i detta projekt. The Metropolitan Opera är en pionjär och förebild i digitaliseringen av scenkonst, vilket känns extra kul. Nu behöver vi deltagande från fler enheter som erbjuder vård i hemmet, säger Roger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum i Piteå.

Enheter som är intresserade av att delta i studien kan anmäla sig till Betaniastiftelsen på adressen info@betaniastiftelsen.nu 

Kontaktpersoner

Ulrika Lind, utvecklingschef Betaniastiftelsen. Tel 076 788 28 53, mejl: ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu

Roger Norén, konserthuschef på Studio Acusticum. Tel 070 687 28 67, mejl: roger@studioacusticum.com

Helle Wik, professor, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.Tel: 0733-703462, mejl: helle.wijk@fhs.gu.se

Om:
Studio Acusticum i Piteå räknas som ett av Europas mest multifunktionella konserthus med akustik, teknik och kringservice i världsklass. Konserthuset är även Met-bio för live-opera.

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg.

Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Forskare: Helle Wijk, Eva Jakobsson Ung och Zahra Ebrahimi.