Palliation ABC

Från och med 1 januari 2022 hittar du Palliation ABC här hos Betaniastiftelsen/Palliationsakademin. Du kommer då behöva registrera dig på nytt för att få tillgång till utbildningen, det gäller alla användare oavsett om du har ett gammalt konto eller är en ny användare. 

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Utbildningen tar ca 3.5 timme att genomföra. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle. För att genomföra utbildningen rekommenderas dator med tillgång till internet samt hörlurar eller högtalare. Den som går Palliation ABC kan nyttja utbildningen under 6 månader, vid eventuell förlängning kontakta Betaniastiftelsen.

Hur gör jag för att gå Palliation ABC?

Du skapar en användare och sedan är det bara att påbörja utbildningen. Gå vidare hit för att komma till Palliation ABC.

Glömt lösenord?

Har du glömt ditt lösenord? Tryck här för att beställa ett nytt.

Frågor och support

Har du problem med utbildningen som inte gäller ditt lösenord kontakta oss här: support@betaniastiftelsen.nu. Vi svarar inom 24 timmar (helgfria dagar). Har du glömt ditt lösenord gå vidare hit.

Om Palliation ABC

Vad är syftet med Palliation ABC?

Syftet med webbutbildningen är att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Vad innehåller Palliation ABC?

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska vård i livets slutskede vara den högst prioriterade vården. 

Utbildningen Palliation ABC utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd och innehåller fyra kapitel.

Kapitel 1 – Fyra sjukdomsförlopp 
I det första kapitlet får du följa fyra personer, Lena, Arne, Carlos och Berit, från att de får reda på att de har en obotlig sjukdom till att de avlider. Du får även följa deras närstående.

Kapitel 2 – Vad är palliativ vård?
I kapitel två få du veta mer om vad som menas med palliativ vård och vad den som är obotligt sjuk och de som är närstående behöver för att det ska bli en trygg och värdig situation i livets slutskede.

Kapitel 3 – Palliativ vård i praktiken
Det tredje kapitlet har nio tematiska moduler som ger dig kunskap som ligger till grund för att kunna utföra god palliativ vård. : etik, vad som händer i kroppen, symtomlindring, kommunikation, närståendestöd, barnet som närstående, existentiellt stöd och samtal om livsfrågor, vårdmiljön och teamarbete.

Kapitel 4 – Vad gör vi nu?
I kapitel fyra summeras utbildningen. Du får också en genomgång av hur du och ditt team kan arbeta fortsättningsvis för att utveckla den palliativa vården på din arbetsplats. En viktig del i kvalitetsarbetet är registreringen i Svenska Palliativregistret.

Kunskapstest och diplom
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Testet består av 25 frågor och det krävs 20 rätt för att bli godkänd. Du kan göra testet flera gånger och behöver godkänt på kunskapstestet för att få ett diplom.

 

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på palliationsakademin.se kan du anmäla dig till Palliationsakademins nyhetsbrev genom att trycka här.

————————————————————————————————————————————————–

En ny och uppdaterad version av Palliation ABC lanseras under våren 2022.