2018-08-23

Palliation ABC i Huddinge – webbutbildning med uppstart och uppföljning på plats

Betaniastiftelsen lägger stort värde vid att, i dialog med fältet, testa och utvärdera nya utbildningsmodeller. I samarbete med ledningen för sjuksköterskeenheten SÄBO vid social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun, en av Sveriges största kommuner och belägen i Stockholms län, genomförs och utvärderas under hösten ett utbildningskoncept för genomförande av Palliation ABC, Betaniastiftelsens kostnadsfria webbutbildning i palliativ vård som innebär en uppstartsträff och en uppföljande träff efter genomförd utbildning.

Betaniastiftelsens programchef, läkaren Johan Sundelöf, tillika ansvarig för Palliation ABC, deltar innan genomförandet dels i förvaltningens ledningsgruppsmöte där samtliga enhetschefer för SÄBO:n medverkar, dels vid två arbetsplatsträffar (ATP) för sjuksköterskor. Efter att personalen genomgått webbutbildningen – utbildningen tar ca 3,5 h och avslutas med ett kunskapstest – görs en uppföljande träff vid APT på Tallgårdens äldreboende i Huddinge. Samarbetet innebär förhoppningsvis en lärorik process för båda parter, vilket ytterligare stärker användningen av webbutbildningen Palliation ABC som också kan leda till justeringar och förbättringar av befintlig utbildning.

”Vi är mycket tacksamma för att i dialog med Huddinge kommuns SÄBO:n få genomföra och utvärdera Palliation ABC. Vi är också tacksamma för möjligheten att efter genomförd webbutbildning tillsammans med personal inom vård och omsorg få reflektera kring temat palliativ vård”, säger Johan Sundelöf.