2018-08-25

Om palliativ vård och existentiella frågor i Majorna, Göteborg

Utifrån en förfrågan från ledningen vid Majorna Linnés äldreomsorg i Göteborgs görs nu en utbildningshalvdag för omvårdnadspersonal. Temat är bemötande, närståendestöd och kommunikation samt existentiellt stöd.

Majorna har genomfört en webbutbildning i palliativ vård och vill som avslutning utbilda sina cirka 300 undersköterskor. Halvdagen som Betaniastiftelsen anordnar i samarbete med Majorna Linnés äldreomsorg kommer innehålla följande delar:

  • Döden – en del av livet
  • Omsorg och omvårdnad – undersköterskans roll och ansvar i teamet
  • Närstående – hur möter vi närstående och kommunicerar på ett bra sätt?

Föreläsare är sjuksköterskan Monica Axelsson som har mångårig erfarenhet av både allmän och specialiserad palliativ vård. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP). Hon är en mycket uppskattad föreläsare.