Anställda och styrelse

Välkommen att kontakta oss på info@betaniastiftelsen.nu eller direkt enligt nedan.

Besöks- och postadress:

Högbergsgatan 13
116 20 STOCKHOLM

Anställda

Ulla Burman

T.f Direktor

ulla.burman@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 070-318 37 22

Ulrika Lind

Utvecklingschef

Kontakta för frågor om utveckling, samverkan, projekt, kultur och hälsa samt utbildning inom existentiellt stöd.

ulrika.lind@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 076-788 28 53

Jenny Söderström

Vårdutvecklare

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

jenny.soderstrom@

betaniastiftelsen.nu

070-269 03 06

Petra Tegman

Vårdutvecklare

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

petra.tegman@

betaniastiftelsen.nu

073-511 01 10

Moa Roos Svensson

Kommunikatör

& projektledare

Kontakta för frågor om information om stiftelsen, press, beställning av trycksaker, våra hemsidor, sociala medier och annonsering.

moa.roos.svensson@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 073-028 58 01

Jill Liniger

Administratör

Kontakta för frågor om fakturahantering, kursdeltagande och intyg.

adm@

betaniastiftelsen.nu

076-007 27 99

Betaniastiftelsens styrelse (ordinarie ledamöter)

Aino Fianu Jonasson

docent/läkare, styrelsens ordförande

PG Persson

civilekonom/MBA

Ulla Burman

leg. sjuksköterska, f.d. vd för Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg

Malin Ljungdahl

psykiater, överläkare på Modum Bads psykiatriska sjukhus i Norge

Staffan Lundström

överläkare Palliativt centrum och FoU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm

Olle Alkholm

pastor

Betaniastiftelsens styrelse (suppleant)

Ulla Söderlind

f.d. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad

Victoria Gejrot

diakon och samordnare för Equmeniakyrkans kyrkoledning och förtroendemannaorganisation