Anställda och styrelse

Välkommen att kontakta oss på info@betaniastiftelsen.nu eller direkt enligt nedan.

Besöks- och postadress:

Högbergsgatan 13
116 20 STOCKHOLM

Anställda

Kerstin Torkelsson Enlund

Direktor

kerstin.enlund@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 0708 17 54 87

Ulrika Lind

Utvecklingschef

Kontakta för frågor om utveckling, samverkan, projekt, kultur och hälsa samt utbildning inom existentiellt stöd.

ulrika.lind@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 076 788 28 53

Petra Tegman

Programchef – Palliativ vård

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

petra.tegman@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 073 511 01 10

Kajsa Båkman

Vårdutvecklare

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

kajsa.bakman@

betaniastiftelsen.nu

Tel:

Jill Liniger

Utbildningskoordinator & administratör

Kontakta för frågor om utbildningar, intyg, support och  fakturahantering.

adm@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 076 007 27 99

Kerstin Janemar

Vikarierande kommunikatör

& projektledare

Kontakta för frågor om information om stiftelsen, press, beställning av trycksaker, våra hemsidor, sociala medier och annonsering.

kerstin.janemar@

betaniastiftelsen.nu

Tel: 073 02 85 801

Malin Ahlenius Bjurling

Specialist digitalt lärande

Kontakta för frågor rörande digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

malin.ahlenius.bjurling@

betaniastiftelsen.nu

Karolin Eklund

Specialist digitalt lärande

Kontakta för frågor rörande digital utbildning, support kring genomförande av digitala utbildningar och utbildningsproduktion.

karolin.eklund@

betaniastiftelsen.nu

Jenny Söderström

Tjänstledig till augusti 2022

Vårdutvecklare

Kontakta för frågor om utbildning, projekt och samverkan inom palliativ vård.

 

 

Moa Roos Svensson

Föräldraledig till augusti 2022

Kommunikatör

& projektledare

Kontakta för frågor om information om stiftelsen, press, beställning av trycksaker, våra hemsidor, sociala medier och annonsering.

 

Betaniastiftelsens styrelse (ordinarie ledamöter)

Aino Fianu Jonasson

docent/läkare, styrelsens ordförande

PG Persson

civilekonom/MBA

Ulla Burman

leg. sjuksköterska, f.d. vd för Sapientia utvecklingscenter för vård och omsorg.

Vice ordförande samt f.d. direktor för Betaniastiftelsen.

Malin Ljungdahl

psykiater och Psykoterapeut Konsultenheten, Psykiatri Sydväst

Staffan Lundström

överläkare Palliativt centrum och FoU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm

Anders Persson

sjukhuspastor i Karlstad, handledare och samtalsterapeut – i egen firma, f.d. direktor för S:t Lukas

Betaniastiftelsens styrelse (suppleant)

Ulla Söderlind

f.d. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stockholms stad