Uppdrag

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling inom våra profilområden: palliativ vård, existentiellt stöd och kriskommunikation. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Stiftelsen har verkat sedan år 1900, drivit sjukhem och sjuksköterskeutbildning i flera städer, och arbetar i dag med samma starka värdegrund fast på nya sätt.

Betaniastiftelsen är huvudman för Palliationsakademin där stiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade – webbutbildningen Palliation ABC, Palliationspodden, kortfilmer och webbföreläsningar.

Stiftelsen driver även Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online för den som på grund av sjukdom, rörelsenedsättning, ålder eller andra orsaker inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten riktar sig även till närstående och vårdpersonal. Kulturarenan innebär tillgång till konserter och annan kultur dygnet runt som existentiellt stöd och meningsfulla stunder. Användaren visas till kulturens egna play-kanaler, och driften sker i tät dialog med kulturlivets aktörer.

Välkommen att läsa mera om stiftelsens verksamhet inom de olika profilområdena samt vår historia.

Läs även mer om verksamheten i Betaniastiftelsens senaste verksamhetsberättelse 2018. Eller i Betaniastiftelsens stadgar.