Uppdrag

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Stiftelsen har verkat sedan år 1900, drivit sjukhem och sjuksköterskeutbildning i flera städer, och arbetar idag med samma starka värdegrund fast på nya sätt.

Betaniastiftelsen är huvudman för Palliationsakademin där stiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade – webbutbildningen Palliation ABC, Palliationspodden, kortfilmer och webbföreläsningar.

Stiftelsen driver även Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online för den som på grund av sjukdom, rörelsenedsättning, ålder eller andra orsaker inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten riktar sig även till närstående och vårdpersonal. Kulturarenan innebär tillgång till konserter och annan kultur dygnet runt som existentiellt stöd och meningsfulla stunder. Användaren visas till kulturens egna play-kanaler, och driften sker i tät dialog med kulturlivets aktörer.

Välkommen att läsa mera om stiftelsens verksamhet inom de olika profilområdena samt vår historia.

Betaniastiftelsens stadgar