Information om hantering av personuppgifter

Betaniastiftelsen värnar om integriteten för dig som besökare på vår webbplats, som mottagare av information samt som deltagare i våra arrangemang. Dina personuppgifter ska behandlas på ett lagenligt och säkert sätt, och används enbart på det sätt som du är informerad om. Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar, och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att skydda dina uppgifter. Endast relevant personal kan läsa och behandla respektive personuppgifter.

Betaniastiftelsen hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Resolution), i Sverige kallad dataskyddsförordningen, som tillsammans med kompletterande nationell lagstiftning gäller från och med den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Vill du ta del av vår personuppgiftspolicy i sin helhet så hittar du den här.

Om du har synpunkter eller frågor kring policyn är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du här.