Om oss

Betaniastiftelsen – där livsfrågor får ta plats

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte som med en helhetssyn på människan erbjuder utbildning och fortbildning för dig som möter människor i utsatta livssituationer. Med kompetensutveckling inom stiftelsens tre fokusområden existentiellt stöd, palliativ vård och kultur & hälsa vill vi få människor att växa och utvecklas.

Betaniastiftelsen vänder sig till personer aktiva inom människovårdande verksamheter, professionellt verksamma såväl som närstående och andra medmänniskor.

Betaniastiftelsen driver utbildningsplattformarna Palliationsakademin och Livsakademin samt Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online.

Välkommen att läsa mera om stiftelsens verksamhet inom de olika profilområdena samt vår historia. Läs även mer om verksamheten i Betaniastiftelsens verksamhetsberättelse för 2020. Eller i Betaniastiftelsens stadgar.

Här kan du se en kort film om Betaniastiftelsen!


Värdegrund

Betaniastiftelsen vilar på en kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.

Våra plattformar

 

 

På Palliationsakademin.se erbjuds den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, videoföreläsningar, podcastsamtal, tryckt kunskapsmaterial samt utbildningsdagar om vård vid livets slut.

På Livsakademin.se erbjuds utbildningsdagar och play-material som kan bidra till att främja existentiellt stöd i vård och omsorg bland annat genom psykisk hälsa, själavård och tvärsektoriella insatser för att förstå och möta människor i svåra livssituationer.

Kulturarenan är en samlingsplats för kultur för alla som är begränsade att själv söka sina kulturupplevelser på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation. Tjänsten är avgiftsfri och drivs i samverkan med kultur- och vårdaktörer över hela landet för ökad livskvalitet.