Om oss

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som med en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell kompetensutveckling över hela landet samt på webben.

Stiftelsen erbjuder utbildningsinsatser främst inom palliativ vård och i frågor som rör existentiellt stöd. Vi har lång erfarenhet av kompetensförsörjning, och ska ligga i framkant dels när det gäller att nå ut med relevant kunskap för våra målgrupper, dels gällande erfarenhetsutbyte och samverkan mellan samhällssektorer.

Betaniastiftelsen vänder sig till personer aktiva inom människovårdande verksamheter, professionellt verksamma såväl som närstående och andra medmänniskor.

Välkommen att läsa mera om stiftelsens verksamhet inom de olika profilområdena samt vår historia. Läs även mer om verksamheten i Betaniastiftelsens verksamhetsberättelse för 2020. Eller i Betaniastiftelsens stadgar.

Här kan du se en kort film om Betaniastiftelsen!

 

Våra plattformar

 

 

På Palliationsakademin.se erbjuds den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, videoföreläsningar, podcastsamtal, tryckt kunskapsmaterial samt utbildningsdagar om vård vid livets slut.

På Livsakademin.se erbjuds utbildningsdagar och play-material som kan bidra till att främja existentiellt stöd i vård och omsorg bland annat genom psykisk hälsa, själavård och tvärsektoriella insatser för att förstå och möta människor i svåra livssituationer.

Kulturarenan är en samlingsplats för kultur för alla som är begränsade att själv söka sina kulturupplevelser på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation. Tjänsten är avgiftsfri och drivs i samverkan med kultur- och vårdaktörer över hela landet för ökad livskvalitet.