2017-10-31

Om digital kulturtillgång på Äldreomsorgsdagarna

Äldreomsorgsdagarna brukar beskrivas som ”årets viktigaste konferens för dig i äldreomsorgen”. Årets dagar genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö den 26-27 oktober med temat Meningsfullhet.

Betaniastiftelsens Johan Sundelöf, geriatriker och specialist i palliativ medicin, föreläste under rubriken Digital kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva.

Konstens läkande kraft är drivkraften bakom en ny digital arena som ska öka tillgängligheten till kultur bland annat för äldreboenden. En tjänst som tar hänsyn till den äldres existentiella och psykosociala behov.

Välkommen att läsa mer om Kulturarenan här.

(Foto: Marcus Gustafsson/Berling Media)