Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2019-05-11

Ökad tillgänglighet med Kulturarenan

Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online – för alla som har svårt att ta sig till scenerna.

Med Kulturarenan får alla, oavsett ålder, funktion eller bostadsort, tillgång till musik- och konstupplevelser.

Tillsammans med Sveriges kulturscener och andra innehållsproducenter bidrar Betaniastiftelsen till en mer jämlik tillgång till kulturupplevelser.

På Kulturarenan finns musik, föreställningar, utställningar och film från bland andra Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd, Studio Acusticum, Konserthuset Stockholm, Filmarkivet och Moderna Museet. Kulturarenan skapar inget eget material utan leder dig vidare till kulturscenerna.

Att producera för Kulturarenan är gratis, enkelt och kan betyda mycket för alla de som har svårt att själva söka sina kulturupplevelser. Tjänsten kan också vara en värdefull resurs för personal inom vård och omsorg, samt för närstående till någon som vårdas i hemmet, för meningsfullt tidsfördriv och gemensamma aktiviteter.

Betaniastiftelsen har tagit fram materialet ”Nå ny publik genom Kulturarenan” riktat till kulturproducenter med inspiration och tips för att spela in och tillgängliggöra innehåll för den här målgruppen. Materialet är avgiftsfritt att ladda ner och sprida. Du hittar det här.