Foto: Anna Tärnhuvud

2018-11-12

Nytt material om psykisk ohälsa

”Under svåra perioder i livet är skapande verksamhet ofta läkande och ibland det enda sättet som det är möjligt att uttrycka sig på. Att hitta vägar att säga det som kanske inte kan sägas med ord har en väsentlig betydelse för den psykiska hälsan.”

Det skriver Minna Forsell som – i ett samarbete med Betaniastiftelsen, Kulturhuset Stadsteatern och Studieförbundet Bilda – har tagit fram ett kunskapsmaterial för ledare inom konstnärlig verksamhet.

Det kreativa uttrycket som kraftkälla är ett kunskapsmaterial om att möta psykisk ohälsa. Materialet är en förlängning av projektet Express Yourself with Art som Betaniastiftelsen drev tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern/Lava 2017. Express Yourself with Art var ett konstnärligt projekt med workshops för nyanlända ungdomar med syfte att dels stärka pedagogrollen i möte med unga nyanlända, dels visa på kraften i skapande uttryck för ökat välmående.

– Att måla gör mig lugn och jag fokuserar bara på att rita. Det hjälper mig att berätta om mina känslor. När man kan rita förstår man hur man tänker om allt. Det finns ingen skillnad på en konstnär och en vanlig människa. Genom att måla kan man berätta allt utan att prata. Jag kan visa vad jag känner och hur jag tänker, sa deltagaren Yasin (bilden nedan) under en workshop.

Under projektets gång såg man ett behov av att vidare stötta ledare inom kreativ verksamhet i mötet med unga. Ett möte som många gånger kan vara oerhört viktigt för individen, och krävande för ledaren. Därför tog Betaniastiftelsen initiativ till ett material som kan stötta den konstnärlige ledaren att orka axla ansvar när berättelserna är tunga.

– Jag tror att konst och kultur många gånger har en större terapeutisk verkan än olika typer av behandlingar. I vården finns det inte utrymme för all typ av mänsklig reflektion. Det finns utrymme för medicinsk problematik och reflektion av ganska tydliga besvär. Men det som faller utanför är minst lika viktigt: Att reflektera över sitt liv, döden, separation. Och det är svårt att göra det i en medicinsk kontext där man bara har språket som hjälpmedel. Så jag tror att det mycket bredare språket som konst utgör har större potential till att få fram viktiga erfarenheter, sa Minna Forsell som redan 2017 var inblandad i Express Yourself with Art för att ge de ungdomar som behöver särskilt stöd samt för att bidra med expertis inom området.

Kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla finns att ladda ner här.