2019-12-10

Nytt innehåll på Livsakademin

”Musiken kan fungera som en nyckel till att skapa möten mellan människor”, sa Åsa Håkansson, musiker under temadagen Musik i vården – vissna eller blomstra? i Älmhult den 8 oktober.

Temadagen spelades in och finns nu tillgänglig på Livsakademin.se.

 

Livsakademin är Betaniastiftelsens utbildningsplattform för existentiellt stöd. Där samlar vi avgiftsfritt digitalt utbildningsmaterial inom kultur och hälsa, psykisk ohälsa, suicidprevention, själavård och att möta människor i kris.

Utbildningsplattformen vänder sig till alla yrkesgrupper som möter andra personer i behov av vård och omsorg: lärare, präster, vård- och omsorgspersonal, volontärer etc.

Nu har vi nytt inspelat material från två temadagar: ”Musik i vården – vissna eller blomstra?” i Älmhult och ”Livet bakom skärmen – en temadag om psykisk ohälsa bland unga” i Sigtuna.

Se bland annat en föreläsning med musikterapeuten Nina Cherla eller ett samtal om musik i palliativ vård med musikern Åsa Håkansson och professorn Helle Wijk från temadagen ”Musik i vården – vissna eller blomstra?”

Från temadagen ”Livet bakom skärmen” kan du se Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet, tala om vad unga gör på nätet och om skärmen som hot och ­möjlighet.

Se även ett samtal med Maria Sundblad Lindberg, psykoterapeut, präst och publicist, och Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, om att orka stötta och vara medmänniska.