Foto: Cesare Righetti

2021-04-07

Nytt handledningsmaterial för kulturupplevelser i vård och omsorg

Kulturupplevelser förmedlade digitalt kan för vård -och omsorgspersonal bli ett redskap för daglig kulturtillgång; ett sätt att möta vårdtagare/boende kring deras individuella intressen, samt skänka välbefinnande och livskraft.

Nu har Betaniastiftelsen tagit fram ett nytt handledningsmaterial för digitalt förmedlade kulturupplevelser i vård och omsorg.

– Det finns många skäl för att tillgängliggöra kultur inom vård och omsorg. Framförallt är det enligt FN en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst”, men det är också en viktig del av den existentiella hälsan, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Handledningsmaterialet riktar sig till vård- och omsorgspersonal som vill veta mer om kulturens kraft i vården, vad forskningen säger om kultur och hälsa, samt vilka möjligheter som finns med kulturupplevelser förmedlade digitalt och tips på hur man anordnar dem.

Förhoppningen är att handledningen bidrar till ett kunskapslyft om kulturens möjligheter och sänker trösklar till att användning av kultur som ett dagligt verktyg i vård- och omsorgsarbetet.

Handledningsmaterialet kompletteras av fem betraktelser om kultur och hälsa av Emil Jensen, författare och artist. I fem krönikor (som finns i text och film) beskriver Jensen betydelsen av kulturupplevelser, att tillgodogöra sig kultur utan att fullt förstå innehållet, att samtala om kultur och att minnas genom musiken.

Ladda ner handledningsmaterialet avgiftsfritt och ta del av krönikorna på Livsakademin.se!