2018-09-17

Nya samtal om kulturens kraft

Danskompaniet Spinn och musiker ur Göteborgs Symfoniker bjuder den 6 oktober in till Relaxed Performance, en konsertform där alla är kan ta till sig upplevelsen på sitt eget sätt.

Innan konserten deltar Betaniastiftelsen i ett meet and greet – tillsammans med representanter från Göteborgs symfoniker och Svenska mässan/Leva & Fungera 2019 – om kulturens kraft och allas lika rätt till musikupplevelser. Läs mer och boka din biljett här.

– Genom möten med musiken kommer vi i kontakt med våra känslor, vi kan förundras och glädjas eller få fatt andra uttryck som gör oss till levande människor, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Om du inte får nog av samtalet då så fortsätter samarbetet mellan de tre parterna med en inspirationsdag den 28 mars i Göteborgs konserthus.

Inspirationsdagen kommer följa samma tema som den dag Betaniastiftelsen höll i Stockholms konserthus tidigare i år med namnet ”Inspirationsdag: Kulturarenan som resurs i vården”. Tillsammans med personer som arbetar inom vård och omsorg kommer parterna att diskutera hur digital kulturtillgång kan främja livskvalitet och välbefinnande.

Betaniastiftelsen söker alltid nya samarbeten och gläds åt den nya konstellationen.

– För Betaniastiftelsen är samverkan kring frågor som rör människors rätt och möjlighet till kulturupplevelser oerhört viktig. I samarbetet med Göteborgs Symfoniker och Svenska mässan möts vi över sektorsgränserna för att tillsammans arbeta för ökad delaktighet, säger Ulrika Lind.