2019-05-20

Ny plattform för existentiellt stöd

Nu lanseras Livsakademin.se! Betaniastiftelsens nya plattform för utbildningsinsatser inom existentiellt stöd.

Här kommer vi samla utbildningsmaterial i form av videoföreläsningar, utbildningsdagar, tryckt kunskapsmaterial, poddsamtal med mera – det mesta av vilket är avgiftsfritt.

Här finns något för alla. Vi har utbildningsmaterial inom bland annat psykisk ohälsa, själavård, suicidprevention, att förstå och möta människor i kris, kultur som kraftkälla och annat existentiellt stöd. Plattformen riktar sig till alla inom människovårdande verksamheter. Välkomna präster, lärare, vård- och omsorgspersonal, volontärer, lärare, socionomer, samt närstående och andra intresserade

2018 lanserades Palliationsakademin.se där Betaniastiftelsens utbildningsinsatser inom palliativ vård finns samlade, här finns den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC tillsammans med läroboken Palliationspraktikan, videoföreläsningar och poddsamtal. Nu kommer alltså en motsvarande sida för stiftelsens arbete inom existentiellt stöd.

Se bland annat pastorn och musikern Tomas Boströms själavårdsmeditationer.

Eller inspelade föreläsningar med bland andra Ullakarin Nyberg, psykiater, från temadagen ”Livssmärta eller psykisk sjukdom?”.

Läs även pilotstudien Digital kulturarena som resurs i vård och omsorg, som tagits fram av Kungliga Musikhögskolan, på uppdrag av Betaniastiftelsen.

Eller lyssna till författaren Karin Thunbergs reflektioner om livets sista tid.