2019-03-13

Ny bok om palliativ vård vid demens

Demens är ett obotligt fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede.

Nu släpps på Gothia fortbildning boken Palliativ vård vid demens, skriven av Betaniastiftelsens programchef Johan Sundelöf och specialistsjuksköterskan Petra Tegman. Boken är den första på svenska om palliativ vård vid demens. Budskapet är att det krävs mer kunskap både om sjukdomen och om palliativ vård för att minska lidandet hos den sjuke.

Boken riktar sig till sjuksköterskor, läkare och personal som arbetar med personer med demens. Boken kan även användas inom grund- och fördjupningsutbildningar. Till varje temakapitel hör fallbeskrivningar och frågor för reflektion.

Palliativ vård vid demens finns i lager från den 12 april. Köp boken här.