2017-11-14

Nu testas Palliation ABC

Snart går startskottet för Palliation ABC! I slutet av januari 2018 lanseras vår avgiftsfria webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Inför starten testas utbildningen i region Västmanland och på Nyköpings lasarett. Se nedan vad våra testpiloter tycker så här långt:

”Under en lång tid har efterfrågan på utbildning i palliativ vård i länet varit stort. I Västmanland vill vi utveckla samarbetet mellan både regionen och kommunerna för en god palliativ vård för alla. Genom att delta som piloter i Palliation ABC får vi möjlighet att påverka utbildningens kvalitet vilket vi ser som både en förmån och som ett spännande uppdrag. Dessutom tror vi självklart på konceptet.”

Anne Sjöblom
Verksamhetsutvecklare. Länsdemenssamordnare region Västmanland

 

”Vi ser Palliation ABC som ett sätt att säkerställa att alla medarbetare har en grundläggande kunskap i/om vården av patienter i palliativ vård. Vår tanke är att alla medarbetare ska genomgå utbildningen och att den ska bli obligatorisk. Vår övertygelse är att kunskap som omsätts i praktik är en viktig ingrediens för att säkerställa god vård.

Varför ställer vi upp? Vi tror att Palliationsakademin passar oss som ”hand i handske” och kan bli ett bra instrument i det pågående arbetet kring kompetens och kompetensutveckling. Dessutom är vi många som gärna testar nyheter som vi tror på.”
Kerstin Vestergren
Verksamhetschef – Ger/Rehabkliniken Nyköpings lasarett