2017-12-07

Nationell lansering av Kulturarenan

För ett tag sedan publicerade vi tjänsten Kulturarenan. Under några månader har vi nu kvalitetssäkrat tjänsten, fört dialog med innehållsproducenter och identifierat ett antal testplatser på olika orter för kommande uppföljning. Nu lanseras tjänsten nationellt.

Pressmeddelande

Nu startar Kulturarenan.se – kultur på nätet för personer i vårdmiljöer

Ungefär 1,1 miljoner personer i Sverige befinner sig i någon form av vårdsituation. För många innebär bristen på kulturupplevelser sänkt livskvalitet. Med Kulturarenan.se, en samlingsplats på nätet med konserter och föreställningar för den som inte själv kan ta sig till scenerna, öppnas helt nya möjligheter.

─ Med Kulturarenan kan personer i vården och deras närstående delta i kulturlivet utan att förflytta sig, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna och också ordförande i Statens Kulturråd. Den är ett viktigt exempel på hur digitalisering av kulturen kan leda till förbättrad livskvalitet. Effekterna av kulturens digitalisering kommer dem till del som kanske behöver den bäst.

Utbudet på Kulturarenan består av föreställningar och konserter som kulturskaparna själva spelat in för digital visning. Besökaren guidas till scenernas egna play-kanaler. Här finns exempelvis Kungl. Filharmonikerna och Göteborgs Symfoniker, kammarmusik, jazz och folkmusik från Konserthuset Stockholm och Musik i Syd, orgelkonserter och populärmusik från Studio Acusticum, författarsamtal från Dramaten och mycket annat. Allt material visas i sin helhet utan kostnad och är öppet för alla dygnet runt i mobil, dator, surfplatta och TV. Ingen inloggning behövs för att ta del av utbudet.

Forskning talar för att konsumtion av kultur kan påskynda tillfrisknandet och öka rehabiliteringstakten. Det borde ingå i alla beslutsfattares agenda att erbjuda god tillgång till kultur för den som vårdas på sjukhus, boende eller i det egna hemmet, säger Johan Sundelöf, läkare och programchef på Betaniastiftelsen. Nu ser vi fram emot att ännu fler kulturproducenter deltar.

Fakta om Kulturarenan
Utbudet på Kulturarenan.se kan upplevas via mobil, surfplatta, dator eller TV. Produktionen av utbudet sker hos kulturinstitutionerna själva. Genom Kulturarenan.se länkas besökaren vidare till det rättighetssäkrade utbudet. Läs mer på www.kulturarenan.se och info.kulturarenan.se

För mer information vänligen kontakta:
Ulrika Lind, Utvecklingsansvarig Existentiell hälsa, Betaniastiftelsen

E-post: ulrika.lind@betaniastiftelsen.nu
Telefon: 076-788 28 53
Webb: info.kulturarenan.se
www.betaniastiftelsen.nu
www.kulturarenan.se

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen. Bilden är från hemsjukvården på Lasarettet i Enköping.