Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

2018-02-05

Nu lanseras Pallation ABC

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård. Palliation ABC tar cirka 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat finns möjlighet att skriva ut ett diplom. Läs mer om utbildningen samt ta del av fördjupningsmaterial på Palliationsakademin.se

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum