2021-04-27

Närståendestöd på polska, kurdiska och bosniska/kroatiska/serbiska

Vi släpper ytterligare fyra översättningar av närståendehäftet ”Till dig som är närstående” – på polska, kurdiska kurmanji, kurdiska sorani och bosniska/kroatiska/serbiska. Häftet finns översatt till totalt 19 språk.

– Svåra frågor uttrycks bäst när orden kommer från det språk och kultur som har format människan, säger Ulla Burman, tf direktor för Betaniastiftelsen.

I närståendehäftet beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående.

Översättningarna har gjorts i samverkan med Care to Translate, som jobbar för att bryta språkbarriärer i vården.

– Det känns fantastiskt att kunna stötta Betaniastiftelsen i sitt viktiga arbete. Deras närståendehäften hjälper till att täppa igen ett stort hål i vården, nämligen stöttningen av närstående under en tuff tid, en grupp som annars kan glömmas bort. Extra viktigt är det att dessa häften tillgängliggörs på flera språk och kan nå de som vanligtvis står utanför vården på många sätt, utlandsfödda som inte talar svenska, säger Linus Kullänger, grundare och vd Care to Translate.

Beställ häftet för 20 kronor eller ladda ner det avgiftsfritt på Palliationsakademin.se!