Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2019-06-04

Närståendehäftet översätts till tolv språk

”Det är fantastisk fint skrivet och innehållsmässigt väldigt omfattande och rikt. Ett perfekt material rent allmänt för alla inom palliativ vård”, sagt om Betaniastiftelsens informationshäfte ”Till dig som är närstående”.

Betaniastiftelsen släppte läroboken Palliationspraktikan med det tillhörande informationshäftet ”Till dig som är närstående” i februari 2017. Stiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede som kan delas ut till anhöriga vid vård- och omsorgsenheter. Ett häfte med syftet att stötta den anhörige i en tuff tid.

Närståendehäftet har nu sålts i 8 000 exemplar till vård- och omsorgspersonal samt närstående över hela landet. Nu ser stiftelsen ett nytt stort behov; att översätta informationshäftet till olika språk, för att ytterligare tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska.

Därför översätter vi under hösten 2019 häftet till tolv andra språk som talas i Sverige. Först ut blir engelska, finska och arabiska.

– Det är en angelägen satsning och skulle fylla stora behov eftersom det inte finns något närståendehäfte för närstående i palliativ vård på andra språk i Sverige, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

Häftet finns att köpa för 20 kronor, eller att laddas ner avgiftsfritt här.