Foto: Annat Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2019-03-20

Närståendehäftet når allt fler vårdenheter

Det är glädjande att alltfler vårdenheter i Sverige fått kännedom om och uppskattar Betaniastiftelsens informationshäfte ”Till dig som är närstående” som vänder sig till den som är närstående till en person som får vård i livets slutskede.

Informationshäftet lanserades i februari 2017 och har nu sålts i över 8000 exemplar.

Utöver vad som händer i kroppen i livets slutskede berörs materialet även närståendes möjligheter och rättigheter till stöd, samt de vanliga frågor som uppstår vid vård i livets slutskede.

Under 2019 släpper Betaniastiftelsen även häftet på engelska, vilket är den första av flera planerade översättningar.

– Det är vår förhoppning och ambition att hitta sätt att erbjuda översättningar på en rad olika språk de kommande åren. Det en angelägen satsning och skulle fylla stora behov eftersom det inte finns något närståendehäfte för närstående i palliativ vård på andra språk i Sverige, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

Närståendehäftet är en del av utbildningsmaterialet Palliationspraktikan men kan även köpas fristående för 20 kronor. Du hittar det på Palliationsakademin.se.