2020-11-30

Närståendehäfte släpps på danska, norska och isländska

Ett fullgott stöd till närstående är en viktig del av god vård i livets slutskede. Därför satsar Betaniastiftelsen på översättningar av häftet ”Till dig som är närstående”. Nu släpps häftet på danska, norska och isländska.

I häftet beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Totalt översätts häftet till 16 språk, som ett sätt att tillgängliggöra information.

”Till dig som är närstående” finns nu översatt till språken: engelska, finska, arabiska, dari, farsi, somaliska, tyska, spanska, franska, danska, norska och isländska. Under vintern släpps även häftet på de svenska minoritetsspråken: jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

– Betaniastiftelsen försöker alltid göra skillnad för de mest utsatta i samhället och här ser vi ett stort stödbehov att kunna möta personer som har ett annat modersmål än svenska, säger Ulla Burman, tf direktor för Betaniastiftelsen.

Johan Sundelöf, överläkare och tidigare programchef på Betaniastiftelsen, har skrivit materialet.

– Det har länge funnits behov av ett närståendehäfte om livets sista tid översatt till olika språk. Även om vi kommer långt med kommunikation på svenska så tror jag att många kan känna igen sig i upplevelsen att det skulle ha varit fördelaktigt med ett närståendehäfte på flera språk. Därför gör vi den här satsningen, säger han.

Beställ närståendehäftet för 20 kronor eller ladda ner avgiftsfritt på Palliationsakademin.se!

För att kvalitetssäkra materialet har vi samarbetat med professorer och läkare på Nordiska specialistkursen i Palliativ Medicin.