2019-12-18

Närståendehäfte översatt till tre språk

Ett fullgott stöd till närstående är en viktigt del av god vård i livets slutskede.

Därför släpper Betaniastiftelsen nu de tre första översättningarna av informationshäftet ”Till dig som är närstående”, på engelska, finska och arabiska.

– Vi tror och hoppas att dessa översättningar blir en tillgång för närstående och för vård- och omsorgspersonal, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

Informationshäftet ”Till dig som är närstående” skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad om vård i livets slutskede som skulle kunna delas ut till närstående vid vård i livets slutskede. Som stöd i en svår tid.

Nu vill stiftelsen ytterligare tillgängliggöra materialet och planerar därför totalt 16 översättningar, de mest talade språken i Sverige, samt de fem minoritetsspråken. Tre översättningar släpps nu och ytterligare 13 släpps under nästa år.

– Betaniastiftelsen försöker alltid göra skillnad för de mest utsatta i samhället och här ser vi ett stort stödbehov att kunna möta personer som har ett annat modersmål än svenska, säger Ulla Burman, tf direktor för Betaniastiftelsen.

Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare, har skrivit materialet.

– Det har länge funnits behov av ett närståendehäfte om livets sista tid översatt till olika språk. Även om vi kommer långt med kommunikation på svenska så tror jag att många kan känna igen sig i upplevelsen att det skulle ha varit fördelaktigt med ett närståendehäfte på flera språk. Därför gör vi den här satsningen, säger han.

Den svenska versionen av närståendehäftet har nu sålts i över 11 000 exemplar till personal inom vård och omsorg över hela Sverige.

Häftet ”Till dig som är närstående” finns nu att köpa på svenska, engelska, finska och arabiska på Palliationsakademin.se för 20 kronor styck. Det finns även att läsa digitalt utan kostnad.

 

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen