Foto: Anna Tärnhuvud

Nå ny publik genom Kulturarenan

Genom Kulturarenan kan kulturproduktioner bli tillgängliga för den publik som är mindre rörlig, till exempel på grund av sjukdom, funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Kulturarenan kan också vara en värdefull resurs för personal inom vård och omsorg, samt för närstående till någon som vårdas i hemmet, för meningsfullt tidsfördriv och gemensamma aktiviteter.

Genom Kulturarenan kan människor även i utsatta livssituationer eller hälsotillstånd möta olika konstnärliga uttryck. Kulturens kraft för välmående och livskvalitet är känd, och här blir den tillgänglig dygnet runt genom inspelade produktioner.

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner” (FN, artikel 27). Genom att hålla ett grundutbud på Kulturarenan avgiftsfritt främjar vi tillsammans ökad tillgång, och genom utbildning av kulturombud bland målgrupperna möter vi även bildningsmålet.

Hur gör man?

Att, som kulturscen, förmedla produktioner via Kulturarenan är enkelt och avgiftsfritt. Ni skickar oss bara en länk till kulturinnehållet ni vill förmedla, så gör vi resten. Kulturarenan producerar inte något eget material utan slussar enbart vidare besökare till kulturscenerna.

Betaniastiftelsen har tagit fram ett material riktat till kulturproducenter med inspiration och tips för att spela in och tillgängliggöra innehåll för de som inte kan ta sig till scenerna. Materialet är avgiftsfritt att ladda ner och sprida.