2021-09-29

Musiken som helande kraft

Musik i Syd och Betaniastiftelsen uppmärksammar Skåneveckan för psykisk hälsa 4-10 oktober i ett projekt med musiken som helande kraft.

Break the silence är projektet som väver samman konsertupplevelser med samtal i syfte att, som namnet säger, bryta tystnaden och våga prata om psykisk ohälsa. Framträder gör Lollo Fält, artist och låtskrivare, Jonas Helgesson, författare och komiker samt Jonas Engström med kören One Nation. Med texter som speglar vad psykisk ohälsa kan vara vill artisterna ge unga människor inspiration och vägar till tröst, mod och välbefinnande när livet känns svårt.

Under Skåneveckan för psykisk hälsa 2021 den 7 oktober kl. 18 får åttondeklassare från Vikenskolan i Höganäs kommun ta del av konserten ”Break the silence” i Vikens kyrka. Som en del av konserten arrangeras en samtalsyta där publiken kan dela med sig av sina upplevelser och tankar utifrån vad musiken väcker. Samtalsledare är Maria Sundblom Lindberg, psykoterapeut, präst och publicist som har stor erfarenhet av att möta unga och familjer som har det svårt, även unga med neuropsykiatriska diagnoser.

Dagen efter fortsätter projektet genom ett livestreamat seminarium där eleverna får lyssna till psykiatern och suicidforskaren Ullakarin Nyberg, just nu aktuell med podden Livet med Ullakarin Nyberg i P1 Sveriges Radio. Föreläsningen har rubriken Livet i skolan! Om vardagsrutiner och fysisk aktivitet för att må bra, och hur man gör när man mår dåligt.

Veckan avslutas med att pedagoger och personal från skolan och kyrkan tillsammans med Maria Sundblom Lindberg utvärderar och framtidsspanar samt samtalar om sina ofrivilliga roller som ”psykologer” i skolan.

Konserten är inte offentlig, men kommer att filmas tillsammans med samtalen för att sedan tillgänglig- göras för skolor, barn- och ungdomspsykiatrin, föreningsliv, konfirmandundervisning osv i hela Sverige.

Lollo Fält, Jonas Helgesson, Jonas Engström, Maria Sundblom Lindberg och Ullakarin Nyberg.

Break the silence är ett av Musik i Syds utvecklingscentrum Musik i vård, omsorg, hälsas sju pilotprojekt där samarbeten med hälso-sjukvården, andra kulturinstitutioner samt akademin och andra lärosäten har som mål att i en framtid permanenta samarbeten kring kultur för hälsa inom alla vårdområden.

Skåneveckan för psykisk hälsa hölls för första gången 2010. Skåneveckan är gemenskap, kunskap, utbildning och engagemang samlat under ett och samma tak under en vecka varje höst för psykisk hälsa. 2019 hölls totalt 125 arrangemang utspridda på 20 orter runt om i Skåne.