2022-04-04

Möt föreläsarna – Nina Cherla och Ewa Karlsson Sjölander

Onsdag den 27 april föreläser Ewa Karlsson Sjölander (verksamhetsutvecklare och undersköterska) tillsammans med Nina Cherla (musikterapeut och sångerska) på temat Musik som redskap i omvårdnad.

Hej Ewa och Nina! Varför är det viktigt att prata musik som redskap i vården?

– Musik är något som vi alla har med oss och har en relation till. Man behöver inte vara professionell musiker för att utnyttja eller gynnas av musik. Vi kan alla ta del och använda oss av musik, och däri ligger dess kraft. Genom att prata om musikens fördelar och stärka personal till att att våga använda musik kan vi med relativt simpla medel lugna, glädja, uttrycka känslor samt väcka minnen. Musik är på så vis ett kostnadseffektivt, enkelt sätt att förbättra en arbetsplats, skapa en bättre arbetsmiljö och stärka relationen mellan personal och de som vårdas, säger Nina Cherla.

– När man arbetar i vården är det rätt vanligt att man efterfrågar i första hand olika hjälpmedel, mediciner för att försöka lösa problem. Ex. när det är oroligt på eftermiddagen eller kvällen – kan vi ge någon medicin för oro/insomning etc. Man glömmer bort att jag som person med min närvaro, medvetenhet, engagemang och nyfikenhet kan påverka de människor jag ska hjälpa, här kommer musiken in – den kan vara lugnande, skapa engagemang, locka fram språket – men varje person är unik med sin erfarenhet av olika sorters musik och det behöver personalen efterfråga och även lära sig att avläsa i personens kroppsspråk, mimik med mera. Musik är något naturligt, vi har det runt omkring oss, vi kan påverka en sinnesstämning med hjälp av musik. Men… vi behöver kunskap om hur musik kan påverka oss. Musiken följer med oss hela livet, säger Ewa Karlsson Sjölander.

 

Hur kommer det sig att ni intresserat er för just musik i vården?

– 1989 började jag arbeta på Piteå kommuns första demensboende Brogården, vi fick en bred introduktion de första tre veckorna. Där fick jag höra bl.a. om hur man använt musik i olika användningsområden. Eftersom jag själv har haft musik med mig som naturligt i min uppväxt, spelat piano och sjungit i kör, tyckte jag att det var spännande och intressant. Jag sökte in på en orienteringskurs i musikterapi vid Musikhögskolan i Piteå och där öppnades en ny värld och på den vägen är det…. jag blev helt såld, säger Ewa Karlsson Sjölander

– Jag har arbetat mycket inom vården som vårdare och personlig assistent. Jag insåg tidigt att jag med min musikalitet hade en ”superkraft” som kunde användas inte bara för att underhålla, men som ett redskap i den dagliga vården vid duschning, matning etc. Jag arbetade bland annat med en kvinna som inte kom ihåg sitt namn, men när man frågade henne vilken som var hennes favoritlåt sjöng hon för full hals. Det var mina erfarenheter inom vården som inspirerade mig till att vidareutbilda mig till musikterapeut. Jag tror stenhårt på musikens kraft och jag vill inte sitta själv på den kunskapen – jag vill att alla ska kunna ta del av den!, säger Nina Cherla.

 

Hur hoppas ni att någon som lyssnat till er föreläsning ska känna efteråt?

– Jag vill att de ska känna sig inspirerade till att använda musik! Jag tror många vill använda sig av musik men vet inte riktigt hur eller i vilka sammanhang. De kanske är rädda för att göra fel eller skämma ut sig. Jag hoppas att de ska bli inspirerade till att våga prova de olika metoder vi kommer tillhandahålla, och utforska i vilka arbetssituationer musiken kan vara till hjälp för dem. Det är det som är det häftiga med musik, du kan inte riktigt göra ”fel” – du måste bara våga använda den! säger Nina Cherla.

– Jag hoppar att vi inspirerar till att våga testa och använda musik som redskap i äldreomsorgen. Börja i det lilla och våga fortsätta, jag önskar också att chefer ger stöd till sin personal ifall det finns intresse – det är ett måste för att få det till att fungera och även visa på seriositeten att man tar det på, säger Ewa Karlsson Sjölander.

 

Läs mer och anmäl dig till Musik som redskap i omsorg 


Om föreläsarna:

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare socialtjänsten Piteå kommun med mångårig erfarenhet som undersköterska där musiken har varit en naturlig del av arbetet. Ewa är även författare till skriften Musik som berör, utgiven av Betaniastiftelsen.

Nina Cherla, sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut utbildad i Wales. Nina har lång erfarenhet av att jobba med musik och individer med diverse funktionshinder, även internationellt, bl a i Indien.