2017-11-13

Om suicidprevention och migration – livesändning och medverkan

Tisdag 14 nov avslutar vi SKL:s temadag om suicidprevention och migration med en kort presentation.

Temadagen handlar om suicidprevention och hur vi bäst bemöter och stöder unga ensamkommande asylsökande och andra utsatta unga i migration. Programmet vänder sig till personal som möter ensamkommande unga: personal inom vård och omsorg, boendepersonal, elevhälsan, socialtjänst, myndigheter och civilsamhälle.

Målet med dagen är att sätta fokus på kunskap och metoder som alla som arbetar inom dessa områden har behov och nytta av, samt ge verktyg för att sprida kunskaperna vidare till kollegor och samarbetspartners.

Betaniastiftelsen medverkar sist i programmet under rubriken ”Med konsten som resurs för välbefinnande”, där vi delar med oss av erfarenheter från projektet Express yourself som genomförs i två delar, i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, våren och hösten 2017. Projektet stöds av Folkhälsomyndigheten.

Livesändning av temadagen hittar du här. Läs mer om programmet här.