2018-05-27

Medverkan vid Svenska demensdagarna i Malmö

Betaniastiftelsens Johan Sundelöf var inbjuden som föreläsare vid Svenska demensdagarna på Malmömässan den 24-25 maj för att tala om god palliativ vård vid demens utifrån ett av de sjukdomsförlopp som beskrivs i Betaniastiftelsens webbutbildning Palliation ABC.

För 19:e gången arrangerades i år Svenska Demensdagarna i Malmö. Arrangemanget har växt genom åren, och bjuder på det bästa av föreläsningar och utställare samt kunskapsutbyte och nätverkande. Arrangörernas förhoppning är att alla som deltar, oavsett yrkesgrupp och förkunskap, ska lära sig något nytt att ta med sig i sitt arbete.

”Ju mer vi lär oss och ju bättre vi blir på att dela med oss, desto bättre blir vi på att omsätta kunskap till praktik. När vi arbetar tillsammans för en bättre demensvård och omsorg driver vi utvecklingen framåt.” säger arrangörerna Svenska Nätverket för Demenskunskap.

Foto: Yanan Li