2018-03-21

Medverkan i Nationella konferensen i palliativ vård

Betaniastiftelsen medverkar i den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm den 21-22 mars 2018. Temat är ”Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”.

 

Med en inriktning mot det palliativa förhållningssättet riktar sig konferensen till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Betaniastiftelsens programchef Johan Sundelöf, Leg läk/Med Dr, föreläser tillsammans med Jonas Olofsson, Leg ssk, om Palliativ vård och omvårdnad vid demens.

Stiftelsen medverkar även som utställare för att berätta om och interagera kring den nylanserade webbutbildningen Palliation ABC, Palliationsakademin och Kulturarenan – kultur som existentiellt stöd vid palliativ vård.