2018-05-31

”Livssmärta eller psykisk sjukdom?” Temadag om ungas psykiska ohälsa 13 nov i Sigtuna

”Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – livssmärta eller psykisk sjukdom?” har vi kallat den temadag i genomför i samarbete med Sigtunastiftelsen den 13 november kl 10.00 – 17.00. Anmälningssidan är nu öppen. Anmäl dig här senast den 26 oktober. (Begränsat antal platser.)

Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa nämns nu av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Barn är en av de grupper där den psykiska ohälsan är som störst.

Barnets ensamhet och utsatthet kan vara stor. Många barn och unga vittnar om en verklighet ingen ska behöva leva i. Inte sällan brister eller sviker vuxna och samhället. Barn och unga har rätt att känna framtidstro. Förändring och förbättrad psykisk hälsa är möjlig om unga får det stöd de har rätt till. Men hur säkrar vi det?

Vad menas med psykisk ohälsa och varför mår fler och fler unga dåligt? Hur kan vi möta, förstå och stödja unga med psykisk ohälsa? Hur kan vi vända utvecklingen? Hur förmedlar vi framtidstro? Vad kan vi som enskilda medmänniskor göra? Vad kan skola, vård och omsorg göra? Vad vet vi? Och vad säger de unga själva?

De här frågorna vill vi belysa. Samtliga medverkande har stor kunskap inom området, men från vitt skilda håll. Dagen vänder sig till alla som på ett eller annat sätt möter eller har ansvar för barn och unga vuxna.

 

Ur programmet

Vad vet vi – Ullakarin Nyberg, överläkare, psykiater och suicidforskare

Från ond till god cirkel – Emma Westas Rödin och Siri Strand från Pillerpodden

Om stöd i praktiken till barn som flytt – Minna Forsell, asylpsykolog i samtal med Ashraf Atraqchi, konstpedagog och Tomas Woodski, konstpedagog

Om att förebygga självmord och självmordsförsök – Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare

Om fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa – Martin Lossman, lärare i idrott och hälsa

Du är så jävla känslig – Hannah Harvigsson, artist och låtskrivare

Oro, ångest och självdestruktivitet hos barn och unga vuxna – visst finns det hopp! – Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut

Under dagen visas utställningen Express Yourself på Sigtunastiftelsen – självporträtt målade av nyanlända ungdomar i samband med ett projekt med syfte att dels stärka pedagogrollen i möte med unga nyanlända, dels visa på kraften i skapande uttryck för ökat välmående. Projektet genomfördes i ett samarbete mellan Betaniastiftelsen och Kulturhuset Stadsteatern/Lava Bibliotek & Verkstad.

Läs mer, se detaljprogram och anmäl dig här. Sprid gärna. Varmt välkommen.