2022-05-11

Lindring bortom boten – en avgiftsfri webbutbildning i palliativ vård

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Lindring bortom boten lanseras i juni och ersätter Palliation ABC.

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade. Utbildningen tar ca 2,5 timme att gå igenom som helhet. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

För att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt lära sig mer om god palliativ vård består utbildningen av ett blandat innehåll. Utifrån texter, uppläsningar, animationer, övningar, reflektionsfrågor och patientfall kommer användaren kunna ta till sig innehållet på bästa sätt.

Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet, de fyra hörnstenarna (med ökat fokus på symtomlindring) och vård sista tiden i livet. Utbildningen varvas med kunskapsfrågor och användaren får ett diplom att spara ner eller skriva ut efter godkänd utbildning.

Se ett smakprov från utbildningen nedan:

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och användaren får ett diplom vid godkänt test

Lindring bortom boten lanseras i juni på palliationsakadmin.se

Nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på palliationsakademin.se kan du anmäla dig till Palliationsakademins nyhetsbrev genom att trycka här.