Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen, intervjuas här om möjligheter med digital kulturtillgång.

2020-10-02

Kunskapslyft i omsorgen

Vi står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering och utbildning av personal till vård- och omsorgssektorn. Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp och det finns ett stort behov av vidareutbildning.

I ett unikt samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset, Sophiahemmet och Digital@Idag har en ny utbildningsserie i podd-format utvecklats. Poddarna riktar sig till omvårdnadspersonal. Varje podd är ett kortare avsnitt där en expert intervjuas om hur man använder digitala verktyg som en del av omsorgen.

Målet med avsnitten är att inspirera fler till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen och tillgängliggöra information om hur digitaliseringen påverkar vårdsektorn.

Poddarna lanseras som en del av initiativet Digital@Idag för att uppmärksamma möjligheter och utmaningar med digital teknik. Läs mer om initiativet här.

Lyssna på avsnitten!

Avsnitt 1: Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen

Intervju med Nina Lathi, sjuksköterska och programledare på Stockholm Life Tech. Digital teknik kan förbättra vårt operativa arbete genom nya arbetssätt och förtydliga behovet. Vad krävs för att möjliggöra det? Nina berättar om hur Stockholm Life Tech arbetar med stöd till innovativa små och stora företag samt vilka nya roller och kompetens som behövs för att kunna breddinföra digital teknik inom omsorg och vård. Omvärldsbevakning krävs inom omvårdnaden inom och utanför Sveriges gränser.

Lyssna här!

Avsnitt 2: Infektionsskyddande arbetssätt

Intervju med Anna Frej, infektionssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Hur ska omvårdnadspersonal bäst skydda sig mot infektioner, vad har vi lärt oss av Corona-krisen när det gäller infektionsskydd och hur kan digital teknik stödja ett infektionsskyddande arbetssätt. 

Lyssna här!

Avsnitt 3: Digitala kulturupplevelser och hälsa

Intervju med Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen som driver Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online. Kulturtillgång är ett mänskligt behov och en rättighet – men långt ifrån alla kan ta sig till de scener där kulturen visas. Med digitalt förmedlad kultur erbjuds daglig tillgång till kulturupplevelser. Digitalt förmedlad kultur kan bli ett verktyg för vård- och omsorgspersonal att samtala med äldre/sjuka om nya upplevelser, minnen och känslor.

Lyssna här!

Samtliga intervjuer görs av Esther Floyd, sjuksköterska.

 

Bilder nedan: Inspelning av podd med 1. Ulrika Lind och Esther Floyd 2. Nina Lathi 3. Anna Frej