2019-09-25

”Kulturen är tallriken som moset ligger på”

Hur kan vi få fler människor att möta sina minnen, känna mening och gemenskap? Hur skärper vi sinnena? Och vad är ett sensoriskt konserthus? De frågorna, och många fler, sökte vi svar på under temadagen Kultur för sinne och minne.

Temadagen ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd från Region Norrbotten.

– Vi tror att när vi samverkar över sektorsgränserna så att kreativa näringar verkar inom kultur, vård och omsorg, så kan fler människor få möta sina sinnen, känna mening och gemenskap; innovation som ger livskvalitet, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Bland föreläsarna fanns Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, som pratade om kulturens betydelse i samhället, om mätbarhetens gränser och förpappringen i vård och omsorg.

– Vi förstår inte vilken grundläggande funktion ett levande kulturliv har. Vi tänker på kulturen som grädden på moset, som slutet av självförverkligande trappan – först ska vi äta, sedan ska vi bo någonstans och sist kommer lite flöjtspel på kvällen. Men kulturen är ju tallriken som moset ligger på. Utan kulturen vet vi inte vad vi ska äta, eller hur husen ska se ut. Kulturen kommer alltid först, sa Jonna Bornemark.

En mänsklig rättighet

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda med stor erfarenhet av musik i omsorgen, föreläste om kulturupplevelsen, om bildning och om människans levnadsberättelse, om en känsla av sammanhang och delaktighet, om förundran och reflektion, om och hur man konkret kan arbeta med kultur för alla sinnen.

– Jag tror att man måste sluta se kultur som underhållning. Det är dags att se kulturen som den mänskliga rättighet det är, sa Lina Fridblom.

Johan Swahn, forskare inom sensorisk marknadsföring på Diaz & Swahn, berättade bland annat om sinnenas magi och hur han kan lura våra smaklökar, samt förhöja upplevelser med hjälp av smak.

”Skulle inte gå att leva”

Bland deltagare fanns personal från vård- och omsorg samt kulturen. En av dessa var eldsjälen Olov Enberg, boendehandledare i Piteå kommun.

– Med hjälp av sinnen kommer minnen och känslor fram. Kultur kan man använda hur mycket som helst inom omsorgen. Utan kultur skulle livet vara trist, det skulle inte gå att leva, sa Olov Engberg.

På konserthuset Studio Acusticum har det under ett års tid funnits ett sensoriskt labb, skapat av Maria Juhlin på Formidabel/Senses Labs. I labbet får besökarna associera fritt till dofter, ljud och taktila material.

– Vi har gått på konsert på samma sätt i flera hundra år. Nu funderar vi på om man kan förstärka upplevelsen på något sätt, nyttjar vi verkligen hela människans kapacitet för att ta del av det vi upplever? Vi tror inte det. Därför har vi börjat intressera oss för att koppla på de andra sinnena, förutom synen och hörseln, för att förhöja konsertupplevelsen, sa Roger Norlén, konserthuschef på Studio Acusticum.