Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

2020-03-24

Kulturarenan som stöd i kris

Med anledning av coronaviruset begränsas människors rörlighet, sociala och kulturella aktiviteter. Särskilt äldre och redan sjuka drabbas av isolering och begränsat sällskap.

Digitalt förmedlade kulturupplevelser, via Kulturarenan, kan bli ett stöd och ett sällskap för äldre och redan sjuka som tvingas isolera sig.

– Kulturarenan kan bidra till hopp, tröst och förströelse i en tid av kris, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och överläkare.

De senaste veckorna har kulturaktörer ställt in konserter och föreställningar, biosalonger och museum har stängts. Samtidigt ser vi att nya digitala kulturmöten skapats. Idag finns det ett stort digitalt kulturutbud att ta del av från kulturaktörer över hela Sverige. Kulturhusen satsar på sina digitala kanaler för att nå ut med musik och föreställningar.

På Kulturarenan tillgängliggörs det digitala kulturutbudet, för den som har svårt att söka sina egna kulturupplevelser. Kulturarenan kan även bli ett stöd för vård- och omsorgspersonal, samt närstående, att fortsatt guida de äldre till kulturupplevelser, även när besök inte längre tillåts på äldreboenden och sjukhus.

I en studie genomförd på Göteborgs universitet har man undersökt vad det innebär för äldre personer på särskilt boende, som pga av skörhet har varit uteslutna från det allmänna kulturutbudet, att kunna ta del av detta via live-inspelade konserter. Resultatet visar att kulturmöten med musik på särskilt boende har stor betydelse för äldre personers existentiella hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

Betaniastiftelsen förhoppning är att kulturaktörer fortsätter satsa på tillgänglighet och digitala lösningar även när krisen är över, för att fortsatt nå de som på grund av minskad rörlighet inte kan ta sig till scenerna.

– Vi ser fram emot ökat samarbete mellan samhällets olika sektorer för att förbättra möjligheterna att ta del av kultur för ökad livskvalitet, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.