2019-04-01

Kultur som självklar del i omvårdnaden

Att ha tillgång till kultur, oavsett bostadsort, funktion, ålder eller sjukdom, är en viktig pusselbit för en personcentrerad vård.

Det tror Betaniastiftelsen, Göteborgs Symfoniker och Leva & fungera-mässan. Därför gick parterna samman och arrangerade fokusdagen Kulturen som kraftkälla.

Dagen handlade om hur vi på olika sätt kan tillgängliggöra ett kulturutbud för alla som av olika anledningar har svårt att besöka scenerna eller som behöver kunna ta del av en konsert på andra sätt än de vanliga.

I publiken fanns kulturombud, aktivitetsansvariga, äldresamordnare och annan vård- och omsorgspersonal som möter dessa frågor på sina arbetsplatser.

Göteborgs Symfonikers vd Sten Cranner och Daniel Andersson, vice ordförande i Kulturnämnden, inledde fokusdagen.

– Kulturen ska finnas där människorna är och digitaliseringen är en avgörande kraft för att nå det målet, säger Daniel Andersson.

Göteborgs Symfoniker jobbar aktivt för ett konserthus som är öppet för alla. Dels genom att välkomna alla människor oavsett funktion, dels genom att tillgängliggöra musiken utanför Konserthuset. Här är Eva Essvik, publikutvecklare, en dragande kraft.

– Det är en underbar känsla att gå på konsert, men ibland finns inte de förutsättningarna. Med GSOplay vänder vi på perspektivet. Plötsligt får man sitta i konserten och på nära håll se relationen mellan dirigent och musiker, säger hon.

Samlingsplats för kultur online

Kulturarenan blir en förlängning av Göteborg Symfonikers tillgänglighetarbete och kanalen GSOplay, genom att samla kulturupplevelser från Sveriges olika scener i en avgiftsfri tjänst.

– Det är ett helt företag att ta sig till city om man bor på landet. Bara tanken på att behöva vänta på bussen kan bli en anledning att inte åka in, och när sista bussen går tillbaka vid åtta hinner man inte göra så mycket i stan. Då är Kulturarenan en fantastisk tjänst, säger Birgitta Andersson, vårdadministratör på Palliativt centrum, Sahlgrenska.

Under fokusdagen var Betaniastiftelsens utvecklingschef Ulrika Lind på plats och berättade om Kulturarenan.

– Det låter fantastiskt bra att ha tillgång till ett sådant utbud. Jag ordnar kulturbesök där jag jobbar, och det här ska jag absolut prova, kommenterade en av deltagarna.

Studie om digital kultur i vård och omsorg

I projektet Digitala kulturmöten studerar Betaniastiftelsen, tillsammans med Göteborgs universitet, Göteborgs Symfoniker och Musik i Syd om digital kultur har betydelse för människor inom vård och omsorg.

Helle Wijk, professor vid Göteborgs universitet, var på plats och berättade om studien.

– Vi hoppas att kultur kan bli en självklar del av hälsofrämjande och personcentrerad omvårdnad. Och att kultur blir en kraftkälla inom många områden, säger hon.