2018-05-24

Konsten att rädda liv – fullsatt på Lilleskog i Alingsås

Självmord är ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige liksom övriga världen. Att rädda liv handlar ofta om att bryta den tystnad som omger psykisk ohälsa och självmord, att lära sig känna igen de varningstecken som kan finnas och ta del av den kunskap som faktiskt finns. Kunskap kan rädda liv.

I samarbete med Lilleskog själavårdsinstitut arrangerades den 23 maj en heldag på temat med föreläsaren Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare med stor erfarenhet av självmordsfrågor. Dagen riktades till personal inom vård och omsorg, räddningstjänst, polis, skola, arbetsförmedling, flyktingsamordning, kyrka/trossamfund samt övriga intresserade. Kursen var fullsatt med väntelista, och enligt deltagarnas feedback givande, så vi hoppas kunna återkomma med liknande arrangemang längre fram.

”Även om jag inte jobbar som ‘terapeut’ känner jag att jag fick med mig många tips på hur jag kan möta en människa som befinner sig i en jobbig situation.”

”Föreläsningen relaterade till mitt arbete, jag fick många exempel på hur man bemöter och talar med deprimerade människor och fick del av föreläsarens långa erfarenhet.”

”Mycket givande: konkreta råd och verktyg. Informationsrikt, kompetent föreläsare.”

”Givande att få lyssna till och få kunskap av Ullakarin Nyberg. Man fick mod och lust till att ställa sig bredvid en människa i stort lidande.”

”Konkreta situationer som beskrevs och hur man kan hantera dem. Ger mig lite större trygghet inför min roll då jag ställs inför liknande situationer.”

”Dagen var oerhört givande och användbar! Handfast och konkret med ett tydligt budskap och verktyg att ta med hem och använda direkt i samtal med människor.”