2021-09-13

Kerstin Torkelsson Enlund blir ny direktor för Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen hälsar Kerstin Torkelsson Enlund välkommen som ny direktor för Betaniasiftelsen. Kerstin efterträder Ulla Burman som fortsätter vara aktiv i styrelsen i rollen som vice ordförande.

– Kerstin har lång erfarenhet från sin tid på Bilda av att leda en ideell organisation som driver verksamhet inom lärande och utbildning. Hon är engagerad, tänker strategiskt och är van att arbeta med målstyrning. Hennes intresse, erfarenhet och kontaktnät inom existentiellt stöd kompletterar väl Betaniastiftelsens behov, säger Aino Fianu Jonasson, Betaniastiftelsens ordförande.

Kerstin Torkelsson Enlund har bakgrund som diakon och har tidigare arbetat som förbundsrektor för Studieförbundet Bilda. Hon har en långerfarenhet av chefs-, ledar- och styrelseuppdrag inom folkbildning, idéburen sektor och kyrka med särskild inriktning på strategiskt utvecklingsarbete. Parallellt med uppdraget som direktor på Betaniastiftelsen arbetar Kerstin som terapeut, ledarutbildare och är även kyrkostyrelsens ordförande i Equmeniakyrkan.

– Jag ser fram emot att få utveckla Betaniastiftelsen vidare och har en stor respekt för stiftelsens värdegrund och verksamhet. Frågor om existentiella dimensioner och existentiellt stöd ligger mig mycket varmt om hjärtat och är av största vikt inom vård och omsorg, säger Kerstin Torkelsson Enlund, ny direktor på Betaniastiftelsen.

Läsa mer om Betaniastiftelsens arbete här och om stiftelsens historia här.