2019-04-26

Inspirationsdagar för kultursamordnare

De senaste veckorna har Betaniastiftelsens utvecklingschef Ulrika Lind deltagit under två inspirationsdagar om kulturens kraft inom äldreomsorgen och om hur digital kulturtillgång kan främja livskvalitet.

– Vi vill att fler äldre ges den här möjligheten. Kulturen kommer inte alltid i främsta rummet när personalen har ont om tid, dessutom märks en teknikskräck, säger hon.

Under en föreläsning i Kristianstad den 16 april på Rikstens Ständer föreläste Ulrika Lind tillsammans med Karin Hansson, kommunikatör, projektkoordinator vid Musik i Syd, om Kulturarenan, Musik i Syd Channel och parternas gemensamma projektet Digitala kulturmöten (läs mer här).

– För Betaniastiftelsen är samverkan kring frågor som rör människors rätt och möjlighet till kulturupplevelser oerhört viktig. I samarbetet med Musik i Syd möts vi över sektorsgränserna för att tillsammans arbeta för ökad delaktighet, säger Ulrika Lind.

På Frölunda kulturhus, i Göteborg, den 25 april hölls en inspirationsdag för kulturombud och kultursamordnare inom äldreomsorgen. Ulrika Lind föreläste tillsammans med Eva Essvik, affärs- och publikutvecklare vid Göteborgs Symfoniker och Björn Bohlin, oboist i Göteborgs Symfoniker som också spelade live ackompanjerad av GSO på storskärm.

Arrangör för dagen var verksamheten VOFF, en del av Göteborgs stads kulturförvaltning. VOFF är ett nätverk av kulturombud som verkar för ett positivt kulturklimat på äldreboenden och träffpunkter i Göteborgs stadsdelar. Kulturombudens uppdrag består i att aktivt sprida information, ta upp kulturfrågor på personalmöten och allmänt verka för en aktiv kulturverksamhet för äldre.

Under dagen diskuterades framtidens åldrande och huruvida musik kan få en att må bättre. Andra föreläsare var Birgit Carlstén, skådespelare, regissör, föreläsare och inspiratör, Nina Kjällquist, processledare på TILLT och Thomas Fürth, forskningsledare vid Kairos Future.