2018-04-23

Inspirationsdag för omsorgen om kultur på nätet

Den 19 april arrangerade Betaniastiftelsen i samarbete med Konserthuset Stockholm och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting en inspirationsdag om möjligheterna med kultur på nätet – Kulturarenan och Konserthuset Play.

Ett 50-tal personer verksamma i olika funktioner inom både privat, offentlig och idéburen omsorg i Stockholms län deltog. I programmet medverkade Konserthuset, Kungl. Musikhögskolan, Studieförbundet Bilda, kommunikationsbyrån Wisebee, Senses Labs m fl på teman som ökad delaktighet, att sänka tekniktrösklarna, forskning om livskvalitet samt sinnesnärvaro genom doftsatt musik.

Dagen dokumenterades och förhoppningen är att även andra regioner i samarbete med Betaniastiftelsen vill arrangera inspirationsdagar kring Kulturarenan.