Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

2019-05-06

Nu finns höstens utbildningar i palliativ vård

Alla människor har rätt till god vård i livets slutskede – men än är vi långt ifrån målet, god palliativ vård för alla oavsett sjukdom, ålder, eller bostadsort.

Gör en satsning på palliativ vård och gå en av Betaniastiftelsens utbildningsdagar för personal inom vård och omsorg.

Vi erbjuder följande utbildningsdagar i Örebro, Jönköping, Gävle, Västerås, Mölnlycke, Bollnäs och Stockholm:

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård en basutbildning för alla som jobbar inom vård och omsorg.

Smärtlindring i palliativ vård ökad kunskap om behandlingsstrategier och farmakologisk smärtbehandling.

Undersköterskans roll i palliativ vård fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation.

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt grundförståelse och konkret kunskap för att kunna skapa en god situation och välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom.

Symtomlindring i allmän palliativ vård – grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård.

 

Läs mer och anmäl dig på Palliationsakademin (Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom palliativ vård)!