"Härifrån till framtiden"

115 år – är det något att uppmärksamma? På ett sätt inte, på ett annat sätt – Ja! Vi vill utmana – oss själva och andra.

När nu Betaniastiftelsen fyllt 115 år har vi bett 19 författare att bena ut begreppen och syna dem och låta dem spegla vår tid och analysera de utmaningar som finns.

Vill du ha boken ”Härifrån till framtiden”? Skicka ett mail till
info@betaniastiftelsen.nu

eller ring

08/641 51 91

Boken kostar 150 inkl. porto och den summan sätts in på bankgiro 554-0760.
Märk talongen ”Härifrån till framtiden”.