I januari och februari arrangerar Betaniastiftelsen utbildningsdagar i Göteborg och Piteå.

2018-12-03

Gör en satsning på palliativ vård

Alla har rätt till god och jämlik  vård vid livets slutskede, oberoende av sjukdom, ålder eller bostadsort. För att kunna säkerställa god palliativ vård arrangerar Betaniastiftelsen fyra utbildningsdagar riktade till omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, läkare och personal inom LSS. Utbildningarna är öppna för anmälan på Palliationsakademin.se – Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom palliativ vård.

Fyra utbildningar arrangeras i Göteborg 29 januari till 1 februari och i Piteå 12-15 februari:

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

Undersköterskans roll i palliativ vård

Palliativ vård för personal inom LSS verksamhet

Missa inte att anmäla dig! Sista anmälningsdag är den 15 januari för Göteborg och den 29 januari för Piteå. Läs mer och anmäl dig på Palliationsakademin.se.