2021-12-22

Betaniastiftelsen - där livsfrågor får ta plats

Häromdagen var jag med på ett av Sveriges kommuners och regioners webbinarier om existentiell hälsa. Det blev en viktig dag om livets innersta frågor.

Under året som gått har jag mött många grupper i seminarier, kurser och retreater där de åtta byggstenarna i existentiell hälsa fått vara dörren in till samtal om hoppets betydelse, om brottningen med meningsfrågorna och vad förundran gör med våra liv. Jag tror vi behöver dörrar som öppnar och hjälper oss till samtal som kommer nära och som får oss att djupna. Vi behöver mer ”varmprat och mindre kallprat” som någon uttryckte det under webbinariet.

I Betaniastiftelsen värnar vi livsfrågorna, de existentiella frågorna som följer oss genom livet men som vi kanske inte alltid ger rum för. När livet på olika sätt hotas är det svårt att hålla frågorna om mening, hopp och livsmod borta. Frågorna tränger sig på och behöver både rum och rymd, de behöver tas emot i tillitsfulla möten och samtal.

I alla de utbildningar vi formar vill vi att de existentiella djupen och perspektiven får en plats. Det är nödvändigt – för livets skull och för att möta varandra med värdighet och respekt.

Tack till alla er som deltagit i våra utbildningar och för alla goda samarbeten med närliggande organisationer.

Vi önskar en God Jul med plats för varmprat och omtanke!

Kerstin Enlund
Direktor
Julen 2021

 

Läs om vad som händer för Betaniastiftelsen 2022 genom att ta del av vårat nyhetsbrev här