Foto: Anna Tärnhuvud

2018-10-31

Nu kan du anmäla dig till vårens själavårdsutbildning

Sjukhusens vårdtider blir kortare, och alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs. 

För att möta detta behov arrangerar Betaniastiftelsen i samarbete med Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan, och Svenska kyrkan en utbildning som vänder sig till personer som arbetar med själavård.

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet eller på vård- och omsorgsboendet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning för församlingarna att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död, tro och tvivel, hopp och vanmakt är ofta långt mer berörande än att göra motsvarande i de mer neutrala lokalerna sjukhuset.

Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen och på boenden kräver att medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid och handledning, samt fördjupade kunskaper, vilket vi hoppas kunna möta i utbildningen ”…och ni besökte mig”.

Själavårdsutbildningen arrangeras i städerna Stockholm, Skellefteå och Alingsås under våren. Föreläsare är Gunilla Löf Edberg, Kerstin Dillmar, Leif Gunnar Engedal och Tomas Boström. Respektive ort har dessutom en lokal prägel. In och läs mer om programmet och anmäl dig till utbildningen här.

 

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen