Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC), och Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare har tagit fram föreläsningsfilmer om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård. Foto: Yanan Li

2019-02-14

Föreläsningsfilmer om omvårdnadsåtgärder lanserade

Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har i nära samarbete tagit fram åtta korta videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder vid olika symtom, munvård, trycksårsförebyggande åtgärder och symtomskattning i palliativ vård.

Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning. Filmerna kan hittas på Betaniastiftelsens utbildningsplattform Palliationsakademin.se, på PKC:s hemsida pkc.sll.se eller på Youtube.

– Det är vår förhoppning att dessa korta videoföreläsningar kan bli ett värdefullt bidrag nationellt till att sprida kunskap om god omvårdnad i både allmän och specialiserad palliativ vård, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

– Vi tror att dessa videoföreläsningar kan ge ett bra stöd i det praktiska omvårdnadsarbetet. Filmerna lyfter omvårdnadens betydelse och omvårdnadspersonalen viktiga roll. Ett tips är att titta på filmerna tillsammans och på sätt tillgodogöra sig kunskapen tillsammans i teamet, säger Ingeli Simmross och Kerstin Witalis, vårdutvecklingsledare på Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Se filmerna här.